Δελτίο τύπου της Περ. Πελοποννήσου, για τα έργα ύδρευσης στη Μάνη.


Τρία πολύ σημαντικά έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών μιας ιδιαίτερα σημαντικής και ταχέως αναπτυσσόμενης τουριστικής περιοχής, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στο ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης στον οικισμό του Ακούμαρου, προϋπολογισμού 483.462 ευρώ, του οικισμού του Μαυροβουνίου, προϋπολογισμού 479.462 ευρώ και για την αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από τη δεξαμενή των Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή του Γερολιμένα, προϋπολογισμού 396.000 ευρώ.
«Τα έργα αυτά είναι προτεραιότητα για εμάς και απαραίτητα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς πρόκειται να αντικατασταθούν παλαιωμένα δίκτυα ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες, οι οποίοι κρίνονται με τις σημερινές προδιαγραφές ως επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Ειδικότερα:
1. «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΜΑΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 483.462,18 €

Αντικείμενο της πράξης είναι η τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στα όρια του νέου Δήμου Ανατολικής Μάνης, στον Ακούμαρο Γυθείου. Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού αλλά θα καλύπτει και τις ανάγκες πυρόσβεσης της περιοχής Ακουμάρου. Η περιοχή Ακούμαρος Γυθείου έχει δίκτυο ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες. Οι αμιαντοσωλήνες αυτοί κρίνονται με τις σημερινές προδιαγραφές ως επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και πρέπει να αντικατασταθούν. Το νέο δίκτυο αποτελεί βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης το οποίο είναι παλαιωμένο, ανεπαρκές και χρήζει αντικατάστασης. Εξάλλου το δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς τη λειτουργία του καθώς παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις διαμέτρων ανά τμήματα, ενώ αρκετές φορές σημειώνονται θραύσεις των αγωγών. Η ύδευση του Ακουμάρου σήμερα γίνεται από δεξαμενή που βρίσκεται
σε λόφο βόρεια του οικισμού σε υψόμετρο περίπου 137 μ. Η δεξαμενή βρίσκεται σχεδόν στα όρια του οικισμού ενώ η μεταφορά του ύδατος από τη δεξαμενή έως τα όρια του οικισμού γίνεται με σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου Φ160. Το υφιστάμενο δίκτυο είναι περιορισμένο σε μήκος και δεν εξυπηρετεί όλους τους καταναλωτές, ιδιαίτερα λίγο έξω από τα όρια του οικισμού. Όπως είναι αναμενόμενο ως παλιό δίκτυο δεν έχει πυροσβεστικούς κρουνούς, δικλείδες διακοπής αεραγωγούς και εκκενωτές για την ευκολότερη συντήρησή του και την αποκατάσταση βλαβών χωρίς ολική διακοπή της υδροδότησης.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ : Το συνολικό μήκος αγωγού ύδρευσης είναι 3,92 km. Ο αγωγός ύδρευσης θα τοποθετηθεί σε σκάμμα πλάτους 0,60 m και θα εγκιβωτιστεί σε άμμο λατομείου. Πάνω από την άμμο λατομείου θα γίνει πλήρωση με κατάλληλο υλικό μέχρι την στάθμη της οδού ή του τελικά διαμορφωμένου εδάφους.

2. «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 479.462,18 €
Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η τοποθέτηση νέου αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στα όρια του νέου Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Μαυροβούνι Γυθείου. Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού αλλά θα καλύπτει και τις ανάγκες πυρόσβεσης της περιοχής Μαυροβουνίου. Η περιοχή Μαυροβούνι Γυθείου έχει δίκτυο ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες. Οι αμιαντοσωλήνες αυτοί κρίνονται με τις σημερινές προδιαγραφές ως επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και πρέπει να αντικατασταθούν. Το νέο δίκτυο αποτελεί βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης το οποίο είναι παλαιωμένο, ανεπαρκές και χρήζει αντικατάστασης. Εξάλλου το δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ως προς τη λειτουργία του καθώς παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις διαμέτρων ανά τμήματα, ενώ αρκετές φορές σημειώνονται θραύσεις των αγωγών. Η ύδευση του Μαυροβουνίου σήμερα γίνεται από δεξαμενή που βρίσκεται σε λόφο βόρεια του οικισμού σε υψόμετρο περίπου 137 μ. Η δεξαμενή βρίσκεται σχεδόν στα όρια του οικισμού ενώ η μεταφορά του ύδατος από τη δεξαμενή έως τα όρια του οικισμού γίνεται με σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου Φ160.
Το υφιστάμενο δίκτυο είναι περιορισμένο σε μήκος και δεν εξυπηρετεί όλους τους καταναλωτές, ιδιαίτερα λίγο έξω από τα όρια του οικισμού. Όπως είναι αναμενόμενο ως παλιό δίκτυο δεν έχει πυροσβεστικούς κρουνούς, δικλείδες διακοπής αεραγωγούς και εκκενωτές για την ευκολότερη συντήρησή του και την αποκατάσταση βλαβών χωρίς ολική διακοπή της υδροδότησης.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ : Το συνολικό μήκος αγωγού ύδρευσης είναι 4,75 km. Ο αγωγός ύδρευσης θα τοποθετηθεί σε σκάμα πλάτους 0,60 m και θα εγκιβωτιστεί σε άμμο λατομείου. Πάνω από την άμμο λατομείου θα γίνει πλήρωση με κατάλληλο υλικό μέχρι την στάθμη της οδού ή του τελικά διαμορφωμένου εδάφους.

3) «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από τη δεξαμενή του Τ.Δ. Αλικών μέχρι τη δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 396.000,00 €.

Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση και η συνέχιση του αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης από τη δεξαμενή του Τοπικού Διαμερίσματος Μπουλαριών προς τη δεξαμενή του Τοπικού Διαμερίσματος Αλίκων και πιο συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στα όρια του νέου Δήμου Ανατολικής Μάνης. Για τη κατασκευή του αγωγού ύδρευσης προβλέπονται έργα μικρής κλίμακας τα οποία θα γίνουν κυρίως επί υφιστάμενου οδικού δικτύου και χωματόδρομου. Τα έργα αφορούν βελτίωση/τροποποίηση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης Η τοποθέτηση του νέου αγωγού ύδρευσης θα γίνει από τη δεξαμενή των Μπουλαριών και μέχρι τη δεξαμενή των Αλίκων και την σύνδεσή του με
υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης. Ο αγωγός ξεκινάει από τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα και κινείται Νότια, στο δεξί έρεισμα της ασφαλτοστρωμένης οδού. Για μικρό τμήμα του εγκαταλείπει την άσφαλτο και κατευθύνεται Δυτικά, ενώ περί τη Χ.Θ. 0+430,00 εισέρχεται στην οδό από Κάτω Μπουλαριούς προς Γερολιμένα και τοποθετείται στο αριστερό έρεισμα αυτής. Περί τη Χ.Θ. 0+960,00 εισέρχεται σε αγροτικό δρόμο (χωματόδρομο) μήκους περίπου 1.480 μέτρων με κατεύθυνση Νότια-Νοτιοανατολικά ενώ στη συνέχεια τοποθετείται στα αριστερά της οδού από Γερολιμένα προς Άλικα. Σε κάποιο σημείο, περί τη Χ.Θ. 3+720,00 του αγωγού, καθώς και στο τελευταίο τμήμα του όπου κατευθύνεται Βορειοανατολικά και καταλήγει στη δεξαμενή Αλίκων, ο αγωγός τοποθετείται σε ασφαλτοστρωμένη οδό. Το προτεινόμενο σκάμμα στην περιοχή αυτή θα είναι μικρότερου πλάτους (0,30μ)

Advertisements

2 thoughts on “Δελτίο τύπου της Περ. Πελοποννήσου, για τα έργα ύδρευσης στη Μάνη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s