Οικονομολόγο ως ειδικό συνεργάτη ζητά ο Δήμος Δυτικής Μάνης

Έναν οικονομολόγο ως ειδικό σύμβουλο θέλει να προσλάβει ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι, άντρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

-Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται

-Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής -Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ , που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασία κλπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα της απασχόλησης. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας

-Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)

-Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, τα σχετικά δικαιολογητικά, τα αποδεικτικά των προσόντων (φωτοαντίγραφα) και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, θα κατατίθενται μέχρι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο Γραφείο του δημάρχου Δυτικής Μάνης (αρμόδια υπάλληλος κα Δήμητρα Ξηρόκωστα  τηλ. 27210-73265, 61120), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Tharrosnews

Δίκαιο στη Μάνη: Ο Γδικιωμός

fdhs

Η απουσία κρατικής εξουσίας και γραπτών νόμων στη Μάνη, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία άγραφων νόμων, οι οποίοι διαμόρφωναν την κοινωνική συμπεριφορά των Μανιατών και διευθετούσαν τις τυχόν διαφορές τους.

Οι νόμοι αυτοί επικεντρώνονταν κυρίως στη διαφύλαξη της οικογενειακής τιμής και επιβίωσης των μελών της. Γι’ αυτό ήταν αποδεκτοί από όλους και τυχόν παράβαση αυτών ήταν κοινωνικά μη αποδεκτή πράξη και στιγμάτιζε το οικογενειακό κύρος.

Ο γδικιωμός ή δικιωμός (από το εκ-δικιωμός, γδικιώμαι-εκδικιώμαι) ήταν ο τρόπος ανταπόδοσης του άδικου σε κάποιον. Δεν πρέπει να συγχέεται με τη βεντέτα, η οποία ήταν άγνωστη στη Μάνη. Δεν θεωρούνταν αυτοδικία διότι κατά το γδικιωμό το άτομο δεν απένεμε δίκαιο αυτόβουλα, αλλά έπραττε πειθαρχημένα και βάσει των νόμων και των διαταγών της οικογένειας.

Αναλυτικότερα:

Κάποιος Μανιάτης μπορούσε να παρεξηγηθεί με κάποιον άλλο για έναν συγκεκριμένο λόγο. Τότε ή γινόταν μονομαχία ή καλούνταν ‘’οχτροί’’ .

Σ’ αυτή την περίπτωση συγκαλούνταν οικογενειακό συμβούλιο, η Γεροντική ή γινότανε κοινή Γεροντική και από τις δύο οικογένειες. Η επίλυση του θέματος μπορεί να γινότανε ειρηνικά ή να αποφασιζόταν ότι μόνη λύση είναι η σύγκρουση των οικογενειών. Αν η απόφαση ήταν ο πόλεμος, τότε η έχθρα ανάμεσα στις πατριές γινόταν γνωστή σε όλο το χωριό χτυπώντας τις καμπάνες των εκκλησιών και άλλα ηχηρά αντικείμενα, δηλώνοντας ότι οι τάδε ‘’άνοιξασι όχτρητα’’ με τους τάδε. Με αυτό τον τρόπο οι οικογένειες του χωριού διάλεγαν συμμάχους ενώ οι αδιάφοροι παρέμεναν εκτός των εχθροπραξιών και κρύβονταν ή απομακρύνονταν έως ότου τελειώσει ο πόλεμος. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα κάθε άτομο της μιας οικογένειας είχε το δικαίωμα να σκοτώσει οποιονδήποτε της άλλης.

Ο πυροβολισμός ή η δολοφονία κάποιου πριν από την επίσημη έναρξη των εχθροπραξιών, θεωρούνταν ανεπίτρεπτη και ο δολοφόνος μαζί με την οικογένειά του άνανδροι και τιποτένιοι.

Κυριότεροι στόχοι ήταν τα αρσενικά παιδιά, τα οποία ήταν σε θέση να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της οικογένειας κι ακόμα περισσότερο οι καλύτεροι, οι ‘’κάλλιοι’’ της κάθε πατριάς, δηλαδή οι πιο δυνατοί, οι πιο μορφωμένοι και οι πιο ισχυροί.

Τα θηλυκά έρχονταν σε δεύτερη μοίρα. Υπήρχαν φορές όπου οι κοπέλες αν δεν υπήρχαν αρσενικά στην οικογένεια έπαιρναν το νόμο στα χέρια τους για τη δικαίωση του χαμένου πατέρα, αδερφού, γιού.

Αν κάποιος εδικήωνε, έπρεπε να ξαπροσκελίσει το ντουφέκι του ή να κάνει ‘’σταυροποίο’’ (σχήμα σταυρού) στον τόπο όπου έγινε το φονικό, για να μην τον <<κυνηγά το αίμα του σκοτωμένου>> και σκοτωθεί γρήγορα από τους αντεκδικητές.

Αυτός που σκότωνε στα πλαίσια του δικιωμού , δεν θεωρούνταν εγκληματίας. Ούτε αυτός που ‘’δικηώνει’’. Οι ίδιοι μπορεί να μην ήθελαν να σκοτώσουν, αλλά να εκτελούν τις εντολές της οικογένειας προσπαθώντας να διαφυλάξουν την τιμή της, ωθούμενοι από τους νόμους και τους κανόνες της κοινωνίας.

Ανά περιόδους οι πατριές πραγματοποιούσαν ανακωχή, την λεγόμενη τρέβα. Συνηθέστεροι λόγοι για ανακωχή ήταν οι αγροτικές δουλειές, οι γιορτές (γάμος, βαφτίσια) ή απειλή από κάποιο εξωτερικό εχθρό.

Σκοπός ήταν η πλήρης εκμηδένιση της αντίπαλης πατριάς, ούτως ώστε τα υπολείμματά της να διασκορπιστούν σε άλλες περιοχές και να αποκατασταθεί η ηρεμία στην οικογένεια. Μια οικογένεια μπορούσε να δώσει τέλος στις συγκρούσεις ζητώντας συγνώμη από την άλλη, με καθορισμένο τελετουργικό τρόπο. Αυτός ο συμβιβασμός ήταν το λεγόμενο ψυχικό. Έτσι δηλωνόταν ανοιχτά η ήττα της οικογένειας, κάτι που όμως δεν το προτιμούσαν οι περήφανοι Μανιάτες, διότι το θεωρούσαν πλήγμα για την τιμή τους.

Υπήρχαν περιπτώσεις όπου και οι δύο μεριές προχωρούσαν σε συμβιβασμό επί ίσοις όροις, στην λεγόμενη ψυχαδερφοσύνη. Εκεί εκπρόσωποι και των δύο πατριών έδιναν τα χέρια και τελείωναν τις όποιες διαφορές μεταξύ τους.

ΠΗΓΕΣ:

  • Κυριάκος Δ. Κάσσης-Λαογραφία Της Μέσα Μάνης
  • Ελευθ. Π. Αλεξάκης-Τα γένη και η οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης

Κενές 16 θέσεις της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Δεκαέξι θέσεις υπαλλήλων μπορεί να καλύψει στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, που παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Σε σχετική του ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι ως φορέας υποδοχής δέχεται και μπορεί να ικανοποιήσει αιτήσεις μετατάξεων εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τις παρακάτω ειδικότητες: ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού (1 θέση), ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1 θέση), ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1 θέση), ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (1 θέση), ΠΕ Διοικητικών (1 θέση), ΠΕ Γεωπόνων (1 θέση), ΔΕ Διοικητικών (2 θέσεις), ΥΕ Εργατών Υδρονομέων (4 θέσεις), ΥΕ Συντηρητή Δικτύου Ύδρευσης (1 θέση) και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (3 θέσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, εφόσον εξασφαλίσουν τη συναίνεση του φορέα στον οποίο ήδη υπηρετούν, μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Δυτικής Μάνης και συγκεκριμένα στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού (Καρδαμύλη Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24022 τηλ. 27210-73265,64126 mail: info@dimosdytikismanis.gr) για την περαιτέρω προώθηση των διαδικασιών μετάταξής τους.

Tharrosnews

Αφιέρωμα Της Εφημερίδας »Το Βήμα» Στο Συγκρότημα Των Τρουπάκηδων-Μούρτζινων

Tι ρόλο έπαιξε άραγε η πατριαρχική οικογένεια – κυρίαρχη κοινωνική δομή της εποχής – στον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο επιβίωσαν αλλά και πρόκοψαν οι Μανιάτες σε δύσκολες εποχές; Πώς αξιοποιήθηκαν στην ίδια κατεύθυνση τα αγροτικά προϊόντα, με πρώτη την ελιά, αλλά και η θάλασσα;

Το συγκρότημα του γένους των Τρουπάκηδων-Μούρτζινων, μια τυπική οχυρωμένη κατοικία καπετάνιου της Εξω Μάνης της εποχής της Τουρκοκρατίας στην παλαιά Καρδαμύλη, που αποκαταστάθηκε πρόσφατα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, δεν εξυπηρετεί μόνο σκοπούς πολιτιστικούς και τουριστικούς. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ταυτόχρονα χώρο εκπαίδευσης αλλά και αναλογισμού της κοινωνικής συγκρότησης της περιοχής στη διάρκεια μιας μακράς περιόδου…

Η ανέγερση των πρώτων κτιρίων του συγκροτήματος τοποθετείται στα τέλη του 17ου αιώνα ενώ συνεχείς ανακατασκευές και προσθήκες πραγματοποιήθηκαν ως τις αρχές του 19ου. Στη σημερινή του μορφή διαθέτει τρεις περιβόλους και περιλαμβάνει μια τριώροφη οχυρή κατοικία («οντά») με το μαγειρείο και τη στέρνα, βοηθητικά κτίσματα – μεταξύ αυτών και ελαιοτριβείο -, έναν μεγάλου ύψους πολεμόπυργο, καθώς και τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, οικογενειακή εκκλησία του γένους των Μούρτζινων.

Παλαιότερα, στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ, ο οντάς και τα προσκείμενα σε αυτόν κτίσματα αποκαταστάθηκαν και μετατράπηκαν σε μουσείο για την πολιτισμική κληρονομιά της Μάνης που αποτέλεσε μέρος του Προγράμματος του ΥΠΠΟΑ «Δίκτυο Μουσείων Μάνης», στο οποίο εντάσσονται επίσης ο πύργος Πικουλάκη στην Αρεόπολη και ο πύργος Δουράκη στην Καστάνια.

Η δεύτερη φάση του έργου της αποκατάστασης του συνόλου του συγκροτήματος υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουλίου και ήδη παρελήφθη από τον φορέα λειτουργίας του που είναι η αρμόδια 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ο μυθικός γενάρχης
Η ιστορία των Τρουπάκηδων-Μούρτζινων, καπετάνιων της Ανδρούβιστας, που ανήκαν σε ένα από τα ισχυρότερα γένη της Εξω Μάνης, αρχίζει με έναν «ημι-μυθικό», όπως χαρακτηρίζεται, γενάρχη, τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, ο οποίος εμφανίζεται στην περιοχή στα τέλη του 17ου αιώνα. Εκτοτε η γενιά χωρίζεται σε γενιές και υπογενιές, που εμφανίζονται στον οικισμό της Καρδαμύλης με πύργους και πυργόσπιτα οργανωμένα σε γειτονιές. Η μόνη γραπτή μνεία του ονόματος του Μιχαήλ Παλαιολόγου γίνεται σε επιγραφή κρήνης στην Πάνω Καρδαμύλη, την οποία έκτισε ο γιος του Παναγιώτης το 1734. Από το γένος αυτό προέρχεται και ο Μιχάλμπεης Τρουπάκης, μπέης της Μάνης από το 1779 ως το 1782. Το επίθετο Μούρτζινος ήταν παρατσούκλι του γιου του Μιχάλμπεη, Παναγιώτη, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της καπετανίας το 1798.

Στους στίχους του λαϊκού ποιητή Νικήτα Νηφάκη, που έζησε στη Μάνη στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, παρέχονται πληροφορίες για την κατοικία των Μούρτζινων και ιδιαίτερα για τον οντά και τη χρήση της «γούβας» του πύργου της φυλακής, σατιρίζοντας την αιχμαλωσία του καπετάν Κιτρινιάρη και των ανθρώπων του στον χώρο αυτόν: […] Δεν το παντέχαμε ποτέ / τοιαύτην συμφορά ποτέ! Τοιαύτα έλεγαν αυτοί / οι σμπράβοι οι διαλεκτοί του κυρ Θεοδωράκη / στη γούβα του Τρουπάκη. Αυτός δεν ήτο ‘κει κοντά / μονέ τον είχαν στον οντά του Παναγιώτη του Τρουπάκη / του κυρ Μιχαλμπεάκη.


Ο Παναγιώτης Τρουπάκης-Μούρτζινος και ο γιος του Διονύσιος ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρείας, με έντονη δράση κατά την Επανάσταση του 1821. Ο Διονύσιος, μάλιστα, το 1823 διορίστηκε υπουργός Πολέμου και επί Καποδίστρια διετέλεσε γερουσιαστής και μέλος του Πολεμικού Συμβουλίου.

Τα κείμενα και οι γκραβούρες των ξένων περιηγητών παρείχαν πολλές πληροφορίες γενικά για τους μανιάτικους πύργους, για την Καρδαμύλη και το συγκρότημα στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. Την ατμόσφαιρα και τον τρόπο ζωής στους μανιάτικους πύργους αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο στο κείμενό τους οι Γάλλοι της Επιστημονικής Αποστολής του Μοριά. «Η άνεση είναι κάτι που αγνοείται απολύτως σε αυτά τα φεουδαρχικά κρησφύγετα, όπου μοιάζει να αποτραβήχτηκε ο Μεσαίωνας, για να μας δείξει έμπρακτα τον τρόπο ζωής των προγόνων μας στους δικούς τους πύργους»… Σε γκραβούρα μάλιστα απεικονίζεται η συνάντηση της Αποστολής με τον Διονύσιο Μούρτζινο και η συνοδεία του το 1829 στον χείμαρρο του Βιρού με φόντο το συγκρότημα του καπετάνιου…

Μετά τον θάνατο του Διονυσίου το 1830 η οικογένεια παρήκμασε και έσβησε με τον πρόωρο θάνατο της εγγονής του Κατερινιώς, κόρης του Γεωργίου Μούρτζινου, τελευταίου άρρενος απογόνου της ονομαστής γενιάς, την οποία η λαϊκή μοιρολογίστρα αποχαιρέτησε στα μέσα του 19ου αιώνα με αυτούς τους στίχους: «Το σημαντήρι βάρεσε Μυστρά και Καλαμάτα / του ρήγα η ‘γγονα πέθανε, του βασιλιά η κόρη / το σκέπος της Αντρούβιστας και το κλειδί της Μάνης / του Μούρτζινου του τρομερού του Γιώργη η θυγατέρα».

Εγκατάλειψη και αποκατάσταση
Στα τέλη του 19ου ή στις αρχές του 20ού αιώνα γίνονται επεμβάσεις στον Οντά, ο οποίος έτσι προσαρμόζεται στις νεοκλασικίζουσες τάσεις της εποχής. Γρήγορα όμως οι κάτοικοι της Πάνω Καρδαμύλης αφήνουν τους πύργους και τα πυργόσπιτα για τις άνετες κατοικίες της «Αγοράς», που συγκεντρώνει τις εμπορικές και διοικητικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.

Το οχυρωμένο συγκρότημα εγκαταλείπεται, ενώ δομικά μέλη του αποξηλώνονται για να επαναχρησιμοποιηθούν. Σταδιακά, το μνημειακό σύνολο μετατρέπεται σε έναν γοητευτικό ερειπιώνα.

Από το 1967 το συγκρότημα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο δωρήθηκε από τις τελευταίες ιδιοκτήτριές του, Μαρία και Ευαγγελία Ιωάννου Μπουκουβαλέα, προκειμένου να γίνει μουσείο.

Η μελέτη για το έργο – η οποία εγκρίθηκε ύστερα από γνωμοδότηση του ΚΑΣ – εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ (προϊστάμενη αρχή, Θεμιστοκλής Βλαχούλης, διευθύνουσα υπηρεσία, Ιωάννα Καράνη, επιβλέπουσες, Αλεξάνδρα Φραντζή, Αικατερίνη Κοντού, σύμβουλος, Αθηνά Χριστοφίδου). Περιλάμβανε εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, στον Πύργο, στο Ελαιοτριβείο, στο καμαροσκέπαστο βοηθητικό κτίσμα και στον οχυρωματικό περίβολο.

Οπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι «στην εκπόνηση της μελέτης αξιοποιήθηκαν όλες οι πληροφορίες που παρείχαν τα ίδια τα κτίσματα μέσω της συστηματικής έρευνας και της σχολαστικής αποτύπωσής τους αλλά και οι αναμνήσεις των γηραιότερων κατοίκων του οικισμού, όσον αφορά την τελευταία φάση του συγκροτήματος, την ερείπωση και την κατάρρευσή του».

Μια παλιά φωτογραφία, η οποία βρέθηκε σε μουσειακό χώρο της γειτονικής Σαϊδώνας, έδωσε πληροφορίες για την ανατολική όψη του Οντά και την τρίριχτη στέγη του. Συγκριτικά στοιχεία αναζητήθηκαν στην Καρδαμύλη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή, σε συγγενείς κατασκευαστικά και μορφολογικά οικοδομές. Ολο το συγκρότημα έχει κατασκευαστεί από ντόπια υλικά ενώ δεν λείπουν και οι αλληλεπιδράσεις με άλλους τόπους, όπως διακρίνεται από τις δυτικές επιρροές στο κωδωνοστάσιο του Αγίου Σπυρίδωνα.

Πολιτισμός και πραγματική οικονομία
«Αυτή τη στιγμή ως υπουργείο Πολιτισμού εκτελούμε στη Μεσσηνία 27 έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό περίπου 35 εκατ. ευρώ και η κλίμακα είναι πολύ ευρεία: από το Μέγαρο Χορού που έχει ήδη ολοκληρωθεί ως την αντικατάσταση του στεγάστρου στο Ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο» εξηγεί στο «Βήμα» η γενική γραμματέας του ΥΠΠΟΑ κυρία Λίνα Μενδώνη.

Στη συνέχεια, αναφέρει ενδεικτικά τη μεταφορά του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πύλου στο Νιόκαστρο, αλλά και τα έργα αποκατάστασης σημαντικών βυζαντινών μνημείων όπως ο Ναός του Σωτήρος στη Χριστιανόπολη, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Νιόκαστρο, ο Μικρός Ναός της Αναλήψεως στα Φιλιατρά, χωρίς βέβαια να παραλείπει και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Μεσσήνης.

Η κυρία Μενδώνη χαρακτηρίζει την αναπτυξιακή δύναμη των έργων αυτών πολύ μεγαλύτερη. «Οι παρεμβάσεις που γίνονται», εξηγεί, «δεν είναι απομονωμένες αλλά μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο μιας τουριστικής διαδρομής. Αυτό βοηθά τον επισκέπτη να αντιληφθεί γενικότερα την ιστορία της περιοχής, όχι μια μόνο περίοδο, και φυσικά με τον τρόπο αυτόν παρατείνεται και ο χρόνος παραμονής του. Θα καθήσει περισσότερες ώρες, θα πιει έναν καφέ, θα φάει ένα μεσημεριανό, ενδεχομένως θα διανυκτερεύσει… Αλλωστε και σχετική μελέτη που παρουσιάσαμε πρόσφατα δείχνει ότι η επένδυση ενός ευρώ στον πολιτισμό σημαίνει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία, κι αυτό αποδεικνύεται με αριθμούς» καταλήγει η κυρία Μενδώνη.

Πυργόσπιτο Κατσίκαρου (Αργιλιάς)

Σε έναν γραφικό και παραδοσιακό οικισμό της ανατολικής Μέσα Μάνης βρίσκεται το πυργόσπιτο της οικογένειας Κατσικάρου. Οι Κατσικαριάνοι αποτελούν σύμφωνα με την τοπική παράδοση κλάδο της ισχυρής πατριάς των Λεκκιάνων. Ως σοϊλήδες λοιπόν, είχαν την δύναμη να διατηρούν οχυρές κατοικίες και να σηκώνουν υψηλούς πύργους στον Αργιλιά όπου και η έδρα της οικογένειας.

Το κτίριο εντάσσεται στην προεπαναστατική περίοδο και ανήκει στην οικογένεια των Καστικαριάνων. Οι γενικές διαστάσεις του κτιρίου είναι αναλογίας 1/1,ενώ οι επιμέρους χώροι στην πλειοψηφία τους 1/2. Επεκτείνεται σε τρείς ορόφους και διαθέτει πύργο. Το πρώτο μέρος της κάτοψης του κατώτερου επιπέδου είναι μεγαλιθική κατασκευή και αποτελεί την πρώτη φάση του κτιρίου . Ο δεύτερος χώρος του επιπέδου είναι μεταγενέστερη επέκταση . Η στέγαση των χώρων γίνεται με θόλο ,ενώ το δάπεδο είναι χωμάτινο. Η στάθμη αυτή συνδέεται με την ανώτερη της μέσω μιας πέτρινης εξωτερικής σκάλας.

Το δεύτερο επίπεδο που ανήκει σε μεταγενέστερη φάση της εξέλιξης του κτιρίου, αποτελείται από 2 χώρους που στεγάζονται με θόλο. Ο ένας εκ των οποίων διαθέτειαμπάρι και πέτρινο φούρνο. Επίσης υπάρχει καταρράκτης , ο οποίος συνδέει αυτό το επίπεδο με το ανώτερο του.

Το πρώτο τμήμα του 3ου επιπέδου καλύπτεται με δίρριχτη στέγη και ένα μικρό τμήμα με θόλο ο οποίος ακουμπάει στον ανατολικό τοίχο του πύργου του κτιρίου. Ο πύργος είναι χώρος μη προσβάσιμος. Διαθέτει στην δυτική του πλευρά πολεμίστρα που προεξέχει της όψης. Από το επίπεδο αυτό υπάρχει πρόσβαση, μέσω 3 πέτρινων σκαλοπατιών, τα οποία στηρίζονται στον θόλο του κατώτερου επιπέδου που οδηγούν σε έναν υπαίθριο χώρο. Το δεύτερο μέρος που βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη από το πρώτο ,επιμερίζεται σε 2 τμήματα μέσω ενός καλαμωτού τοίχου (παγδατής). Το πρώτο τμήμα, που διαθέτει και εξωτερική είσοδο, είναι θολοσκέπαστο ενώ το δεύτερο, του οποίου το πάτωμα είναι ξύλινο και υπερυψωμένο σε σχέση με το πρώτο τμήμα καλύπτεται με μονόρριχτη στέγη.

Το κτίριο σε αυτά τα 2 ανώτερα επίπεδα χωρίζεται σε 2 φάσεις μεταγενέστερες από αυτές του κατώτερου. Στον πρώτο χώρο της 2ης στάθμης είναι διακριτά τα ίχνη της δίρριχτης στέγης που γκρεμίστηκε ώστε να επεκταθεί καθ’ ύψος το κτίριο. Έπειτα το κτίριο επεκτάθηκε ανατολικά κατά πλάτος. Ο διαχωρισμός είναι σαφής λόγω του κατακόρυφου αρμού που φαίνεται στην όψη του κτιρίου. Πιθανό αυτή νότια επέκταση να χωρίζεται κ εκείνη σε 2 φάσεις, διότι είναι διακριτός ένας οριζόντιος αρμός. Ακόμη στο κτίριο υπάρχει υψομετρική διαμόρφωση του εδάφους ,που οδηγεί στα ανώτερα επίπεδα. Στην αυλή υπάρχει ακόμη ένας πέτρινος φούρνος.

Η όλη κατασκευή του κτιρίου περιλαμβάνει βασικούς κανόνες λειτουργικότητας μιας κατοικίας που βασίζονται στις ανάγκες της εποχής. Είναι δηλαδή περισσότερο οχυρωματικό έργο παρά μια άνετη κατοικία προκειμένου να είναι οι κάτοικοί του ασφαλείς από οποιονδήποτε εχθρό.

ΠΗΓΕΣ

  • http://5a.arch.ntua.gr ( ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • Ν.Κατσικάρου, Η βεντέτα στην Μάνη
  • Α.Κουτσιλιέρη, Μανιάτικα μελετήματα

«Αδούλωτη Μάνη» Δύο σπουδαίες Μανιάτικες βραδιές στην Αθήνα

154234

ΔΥΟ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΜΑΝΗΣ»!

Η «Αδούλωτη Μάνη» -με έδρα την Αρεόπολη- είναι ο εκδοτικός οίκος του Γιώργου Δημακόγιαννη που με «όπλο» το πλούσιο και συνεχές εκδοτικό έργο «εφορμά» τακτικά και εκτός περιοχής, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας μοναδικά την ιστορική περιοχή, αλλά και τις γύρω περιοχές Λακωνίας και Μεσσηνίας. Κι αυτό γιατί στις Εκθέσεις Βιβλίου της Αθήνας ή του Πειραιά είναι ο μόνος περιφερειακός εκδοτικός οίκος που συμμετέχει, όπως τώρα στο «43ο Φεστιβάλ Βιβλίου» στο Ζάππειο (Αθήνα) που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), από τις 5 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Στις Εκθέσεις Βιβλίου πια, λόγω οικονομικής κρίσης, δεν συμμετέχουν ούτε εκδότες της Θεσσαλονίκης!

Η «Αδούλωτη Μάνη» με δικό της περίπτερο στο Φεστιβάλ Βιβλίου –με όλες τις παλαιές και νέες βιβλιοεκδόσεις που αφορούν την περιοχή αλλά και συλλεκτικούς χάρτες και ταινίες DVDκαι μουσικά CD, ακόμη και θρησκευτικές εικόνες και τοπικά αναμνηστικά…– δεν αρκείται σε αυτό: θέλοντας να προβάλλει, με όλους τους προσφερόμενους τρόπους, τη Μάνη και την πλούσια πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά οργανώνει δύο σημαντικές πνευματικές βραδιές στον ειδικό ανοικτό χώρο εκδηλώσεων μπροστά απ’ το νεοκλασικό κτίριο του Ζαππείου και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, Μανιάτη ή μη, υποσχόμενη την υψηλή ποιότητά τους…

Παρασκευή 19 Σεπτ. 2014 & ώρα 8.00μμ.

Μια ιδιαίτερη βραδιά γνωριμίας με την Μάνη, την πυργοστόλιστη αυτή «γνωστή/άγνωστη» γωνιά τής Πελοποννήσου, μέσα από το νέο πολυσέλιδο βιβλίο «Παραδοσιακή διατροφή στη Μάνη» της Ελένης Τζικάκου(ερευνήτριας λαογραφίας) που συνοδεύεται κι από την ταινία (DVD) «Νόστιμον Ήμαρ» (α’ προβολή της ταινίας). Επιφανείς πνευματικοί άνθρωποι μιλούν για την ιστορική περιοχή και την καθημερινή ζωή των Μανιατών. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν χοροί του τόπου και θα προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα… [την εκδήλωση στηρίζει και ο Σύλλογος Γυθειατών Αττικής «Κρανάη» του οποίου μέλος του Δ.Σ. είναι η συγγραφέας Ελ. Τζικάκου]

dfhh

Κυριακή 21 Σεπτ. 2014 & ώρα 8.00μμ.

«Η Γυναίκα στην Αρχαία Σπάρτη» είναι το νέο βιβλίο/μελέτη τής Μαρίας Βενιζελέα (ιστορικού, μουσειολόγου), που παρουσιάζει νέα εντυπωσιακά στοιχεία για τον τύπο και την αγωγή τής γυναίκας που γέννησε τους θρυλικούς Σπαρτιάτες τής ιστορίας…

Ο Ξεβγάρτης Στην Μανιάτικη Παράδοση

Ένα απο τα γνωστότερα έθιμα της Μανιάτικης παράδοσης είναι ο Γδικιωμός. Όταν δύο οικογένειες αποφάσιζαν να ανοίξουν ”όχτρητα”(έχθρα), λίγα πράγματα μπορούσαν να εμποδίσουν ή να αναβάλλουν τις συγκρούσεις.

Ένα απο αυτά ήταν το Ξέβγαρμα. Όταν κάποιος ήθελε να κυκλοφορήσει δημόσια, χωρίς τον κίνδυνο να τον σκοτώσει κάποιος απο την αντίπαλη οικογένεια, τότε έπρεπε να συνοδεύεται απο τον Ξεβγάρτη.

Ο Ξεβγάρτης ήταν ένα άτομο απο ισχυρή οικογένεια, ουδέτερη ως προς τον πόλεμο. Οι εχθροί δεν τολμούσαν να χτυπήσουν τον Ξεβγάρτη ή τον προστατευόμενό του, γιατί τότε η οικογενειά του θα συμμαχούσε με αυτή του προστατευόμενου και θα γινόντουσαν πιο ισχυροί. Για να είναι σεβαστός ο Ξεβγάρτης έπρεπε να είναι απο αξιόλογο γένος και όχι απο αχαμνόμερη οικογένεια αλλιώς διέτρεχαν και ο ίδιος και ο προστατευομενός του.

«του μπάρμπα του Μπουγιουκλή εξέβγαινε και το ραβδί»

Παλιό Λαγιάτικο δίστιχο που αναφέρεται στο ισχυρό γένος των Μιχαλακιάνων. (Βουγιουκλάκηδων)

Ο Ξεβγάρτης δεν γινόταν να συνοδεύει κάθε μέρα το ίδιο πρόσωπο, αλλιώς θεωρούταν η πράξη του κοροϊδία πρός τους εχθρούς και δεν δεχόντουσαν το Ξέβγαρμα.

Πολλές φορές αν το σόι του Ξεβγάρτη ήταν ιδιαιτέρως ισχυρό, το ρόλο μπορούσε να αναλάβει όχι μόνο ενήλικας άντρας αλλά και γυναίκα ή παιδί. Υπήρχαν και περιπτώσεις όπου κάποιος μπορούσε να περάσει μπροστά απο τα σπίτια της αντίπαλης οικογένειας κρατώντας μόνο κάποιο προσωπικό αντικείμενο του Ξεβγάρτη ( Μαγκούρα, κομπολόι,τσιμπούκι κ.α).

φεύγει κι ο δήμος στο βουνί μα δίχως να χει ξεβγαλτή

Απο το μοιρολόι του Δήμου Τζανάκου

Ξεβγάρτης μπορούσε να θεωρηθεί και ένας ξένος, μη Μανιάτης. Οι Μανιάτες απο σεβασμό δεν χτυπιόντουσαν μπροστά σε ξένους. (…αυτοί δεν γνωρίζουν τα μανιάτικα).Τη νύχτα σπάνια γινόταν ξέβγαρμα, γιατί κάποιος μπορούσε να επιτεθεί επικαλούμενος τη δικαιολογία, ότι δεν ήταν ευδιάκριτος ο ξεβγάρτης και ο προστατευομενός του.

Στο παρακάτω μοιρολόι γίνεται άλλη μια αναφορά για τον Ξεβγάρτη και το ρόλο του.

Της Βγενικής

Ψηλοχαμπήλωσε σουκιά,

για να ξανανοίξω τα βουνά

κι’ όλα τα λειροχάλικα,

μην έρχεται ο Ληγόρης μου,

στην Καλαμάτα, πώλειπε

Μήπως και πάει από ψηλά,

και πάει στον κουμπαρώνε μας

στα Μαυρομιχαλιάνικα,

του βάλασι ψωμί έφαε,

του δώκασι κρασί έπιε,

κι απέει τον ερωτήσασι

μη θέεις κουμπάρε ξεβγαρτή,

κείνου του φάνη σα ντροπή

και σα μεγάλη προσβολή

Έδωκε μια κι’ έφυγε,

το δρόμο, ου επάαινε,

στη λούμπα¹ την αθόλωτη

συναπαντήθησα οι γιοχτροί²

σα φίλοι εχωρίσασι,

Μα με τον πιζωκολισμό,

εκείνοι ήτα εξ’οκτώ

κι’εκείνο ήτα μοναχό

Μνιά μπαταριά³ του δώκανε

και χάμου τον ξαπλώσανε

  1. Λακούβα-Λάκος
  2. Εχθροί
  3. Πυροβολισμός < λατινική λέξη  battuo (χτυπώ)

Εκλέχθηκαν προεδρείο Δ.Σ. και μέλη Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Ανακοινώθηκαν και οι αντιδήμαρχοι     Ο Γ. Κομπότης του Αριστομένη είναι από το πρωί της Κυριακής ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης. Στη θέση του αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Γ. Τσιμικλής και του γραμματέα η Μαρία Φαληδέα.

Τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Γ. Χρηστέας, Κ. Φωκέας, Στ. Γιαννακέας, Γ. Κομπότης του Γρηγορίου (από την πλειοψηφία), Δ. Γιαννημάρας και Στ. Βαβαρούτσος του Γεωργίου (μειοψηφίες). Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι Ηλίας Νίκας, Ι. Παπαμικρουλέας, Γ. Γιατράκος, Μπαρμπετσέα Ευτυχία και Χρ. Λυμπερέας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δήμαρχος Ι. Μαραμπέας ανακοίνωσε και τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων, που θα είναι οι: Κ. Φωκέας, Γρ. Χρηστέας, Κ. Κουκής και Γ. Γιατράκος.

Tharrosnews

«Η παραδοσιακή διατροφή στη Μάνη» Νέο Βιβλίο Για Τη Μανιάτικη Κουζίνα Απο Την Ελένη Τζικάκου

 15345

ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ) Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΜΑΝΗΣ».

«Η παραδοσιακή διατροφή στη Μάνη» το απόλυτο βιβλίο της μανιάτικης κουζίνας μόλις κυκλοφόρησε! Η συμπατριώτισσά μας Ελένη Τζικάκου, συγγραφέας του βιβλίου και ερευνήτρια λαογραφίας, με την πολυετή έρευνά της έβαλε τον πήχη ψηλά και το αποτέλεσμα είναι ένα ευχάριστο ξάφνιασμα που εντυπωσιάζει.

Το πολυσέλιδο και καλαίσθητο βιβλίο συνοδεύεται από την εξαιρετική ταινία (DVD) «Νόστιμον Ήμαρ, η παραδοσιακή διατροφή στη Μάνη», νέα ταινία/ντοκουμέντο που πραγματεύεται την καθημερινή ζωή των Μανιατών στον κύκλο του χρόνου, με επίκεντρο τη διατροφή τους.

Όποιος επιθυμεί θα μπορεί να ξεφυλλίσει και να προμηθευτεί το βιβλίο από το περίπτερο προβολής τής «Αδούλωτης Μάνης», στην μεγάλη Έκθεση Βιβλίου τής Αθήνας, στο Ζάππειο, που μόλις άνοιξε τις πύλες της(*).

Η Έκθεση λειτουργεί από Σάββατο 6 έως Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου καθημερινά βράδυ 6.00μμ έως 11.00μμ και τις Κυριακές από το πρωί 10.30πμ έως 11.00μμ. Η «Αδούλωτη Μάνη» –ο μόνος περιφερειακός εκδοτικός οίκος της Έκθεσης!- συμμετέχει με όλες τις παλιές και νέες εκδόσεις για τη Μάνη και τις γύρω περιοχές Λακωνίας και Μεσσηνίας…
– Σας περιμένουμε!
…………………
(*) το νέο μας βιβλίο «Η παραδοσιακή διατροφή στη Μάνη» θα παρουσιασθεί σε ειδική εκδήλωση την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.00μμ στον ειδικό χώρο εκδηλώσεων τής Έκθεσης στο Ζάππειο. Το πλήρες πρόγραμμα τής εκδήλωσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες…

Παράδοση Δια Αλληλογραφίας Στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Με αλληλογραφία έγινε, κατά τα φαινόμενα, η παράδοση και παραλαβή του Δήμου Δυτικής Μάνης από τον απερχόμενο δήμαρχο Δημ. Γιαννημάρα στο νεοεκλεγέντα Ι. Μαραμπέα.

Σε έγγραφό του προς το νέο δήμαρχο, ο κ. Γιαννημάρας του γνωστοποιεί πως επειδή απουσίαζε από όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τις εκλογές του Μαΐου, δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που του απηύθυνε να συνεργαστούν προκειμένου να καταρτιστεί το νέο τεχνικό πρόγραμμα και δεν δέχθηκε την πρόσκλησή του για παράδοση – παραλαβή του Δήμου, του παραδίδει μια σειρά πληροφοριακών καταστάσεων που αφήνει στο γραφείο του με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, παρουσία τριών υπαλλήλων, με σκοπό την ουσιαστική ενημέρωσή του.

Ο απερχόμενος δήμαρχος  αναφέρει επίσης, πως έγινε απογραφή της περιουσίας του Δήμου από το Δ.Σ. και με την ψήφο του κ. Μαραμπέα, ενώ, τον παρακαλεί, «αν το επιθυμεί, το συντομότερο δυνατό να καλέσει ορκωτό λογιστή για έλεγχο του Δήμου, προκειμένου να αποφευχθούν τριβές, άστοχες συζητήσεις από τον οποιονδήποτε και καθαρή συνέχεια του Δήμου».
 
Λεπτομερής καταγραφή και των οικονομικών 
Συγκεκριμένα, υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο, των μελετών, των διαθέσιμων, πωληθέντων και δωρηθέντων  αντιτύπων του λευκώματος «Όξω Μάνη», στοιχεία για το Λαογραφικό Μουσείο, καθώς και τα αντικείμενα που έχουν παραδοθεί μετά τα εγκαίνια και δεν έχουν καταγραφεί στον αποθηκευτικό δίσκο, μαζί με τα υπόλοιπα εκθέματα που φυλάσσονται στο πρώην γραφείο των καθηγητών, αλλά και οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού εσόδων – εξόδων για τον Αύγουστο, με την υποσημείωση ότι η ενημέρωση για το οριστικό κλείσιμο του Αυγούστου θα γινόταν χθες, μετά την έκδοση των οριστικών κινήσεων. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, έως τις 28 Αυγούστου είχαν εισπραχθεί 248.141,42 ευρώ ως τακτικά έσοδα, 35.236,26 ως έκτακτα ανειδίκευτα και 956.444,29 ως έκτακτα ειδικευμένα. Την ίδια ημέρα, τα αντίστοιχα έξοδα ήταν 186.995,73, 17.228,46 και 137.345,38 ευρώ, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα να ανέρχονται σε 61.145,69 ευρώ ως τακτικά, 18.007,80 τα έκτακτα ανειδίκευτα και 819.100,91 ευρώ τα έκτακτα εξειδικευμένα.                 

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου

Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης  
Ενώπιον του Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου, ορκίστηκε το πρωί του Σαββάτου το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης, που προέκυψε από τις εκλογές του Μαΐου.
Κατά την ομιλία του ο νέος δήμαρχος Ι. Μαραμπέας, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου με  σκληρή δουλειά και μεθοδικότητα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων προκειμένου όχι μόνο να βγάλουν το Δήμο από το τέλμα, αλλά και να τον αναδείξουν, ώστε εκμεταλλευόμενοι και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της  περιοχής να του δώσουν προοπτική και ταυτότητα. Ανάμεσα σε άλλα ανέφερε την αναβάθμιση των οικονομικών του Δήμου και στην προσπάθεια που θα καταβάλλει, προκειμένου να αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια.  

Κατά το χαιρετισμό του ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Παν. Νίκας, αφού ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως δεν υπάρχει κράτος, μίλησε για συμφέροντα που δεν επιτρέπουν να λυθεί το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας όλων των Δήμων για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ύδρευσης της περιοχής, λέγοντας πως μπορεί να λυθεί μέσω των νερών του Αγίου Φλώρου, παραβλέποντας, όπως μας πληροφόρησε παριστάμενος να αναφέρει ότι δεν είχε συμπεριλάβει στους αρχικούς σχεδιασμούς τη Μάνη, αλλά χρειάστηκε η παρέμβαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Τατούλη.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο πολιτευτής της ΝΔ Μιλτ. Χρυσομάλλης.

Tharrosnews