Οι Μανιάτες Στην Μολδοβλαχία Τον Φλεβάρη του 1821

Η επανάσταση των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού ξεκίνησε εκτός Ελλάδος από την Μολδοβλαχία κυρίως για λόγους τακτικής. Ελευθερία κινήσεων λόγω απουσίας ισχυρών τουρκικών στρατευμάτων, η αίσθηση ότι η Ρώσοι (Μόσχοβοι) είναι κοντά και η πίστη πως θα συμπαρέσυραν στον αγώνα και άλλους λαούς της Βαλκανικής. Παρά την απόσταση λόγω της υψηλής μαχητικότητάς τους οι Μανιάτες συμμετείχαν και εκεί. Στην παρακάτω επιστολή που βρίσκεται στο αρχείο Τζαννετάκη – Γρηγοράκη οι Μανιάτες καπετάνιοι που συμμετείχαν στην μακρινή εκστρατεία δηλώνουν την απογοήτευσή τους από την άτιμη όπως χαρακτηρίζουν στάση των Ρώσων καθώς τους εγκατέλειψαν την κρίσιμη ώρα.

«Την Ευγενία σου καπετάν Γεωργάκη ασπάζομαι. Την σήμερον πήρα τό γράμμα τής αφεντιάς σου καί μέ ευχαρίστησε ή καλή σας υγεία σας. Είδα νά γράφης γιά τό πρίτζιπα καί νά μ’ εξουσιάζης νά νιτεριαστώ γιά λόγου σου μέ τήν αφεντιά του· αυτά μηνεύονται γιά τό πολυκαιρινό πού μου γράφεις, άλλέως μάθε ότι φωτιά χιούθη στή φυλή μας καί χάθημε.

Οί Μόσκοβοι πατήσανε τίς ύποσκέσες τους καί κάμασι ψυχαδερφοσύνη μέ τους απίστους. Τό λοιπόν τίς προάλλες, ό Υψηλότατος πρίντζιπάς μας θ’ άγροικηθή από τήν αφεντιά σου, σήκωσε παντιέρα καί ξέγραψε τή πόρτα από τή Βασιλεύουσα καί από τήν Ελλαδική γρεκιά. Άπό τό κάμωμα τοΰ πρίντζιπα, πολύ κακοφανισμός του Σουλτάνου καί του Όφφικιάλουνε καί λοβοφέρσιμο καί κινήσασι λεφούσια νά πιούσι γρεκικό αίμα καί νά μας έρημάξουσι. Κάνασι γραφή καί στό Μόσκοβι· τίς πρό άλλες βαρέθημε στή Βλαχία· κείνοι μερμήγκια·· μας φάγασι· τά παιδιά του ίερού όρδίου ξεκληρήθηνα·· τά πλειότερα χαντακωμένα καί ψυχομαχητό καί αγκομαχητό· πόνος καρδιάς. Ό κπ. Γεωργάκης καί κπ. Θανάσης χάθηκαν. Τόν κπ. Φαρμάκη τόν έφάγασι μέ χωσία τοΰ ποσκέθηνα λευτεριά· πίστεψε, βγήκε καί τόν έφάγασι άτιμα. Χάθηνα στό στέκο του τόπου καί ό Αναγνώστης ό Μπεηζαντάκος Παναγιωτάκης. Τρεις λαβωμιές στό κεφάλι ό δάσκαλος. Βολίμι στη γκαρδιά ό Θοδωρής Ξαρχάκος, καί λαβώθηνα ό κπ. Τζωρτζάκης Γρηγοριάνος από τό ίερό ορδί του πρίντζιπα. Λαβώθη μέ βολίμι πέρα περού στά νεφρά κατάψαχνα καί έναι στά ρούχα.

Ό Καβαλιεράκης τόν έκοψε ζαλωτά μέχρι τό σταυρί γιατήτανε άμετασάλοτος. Ό καλόγερας του ‘βαλε αλοιφή καί πάει καλλιώτερα ή λαβωμιά. Ά δεν τόν έσήκωνε ό Κωσταντής, πήγαινε μαγκουφιασμένος. Οί λυσσιάρηδες άπιστοι σκιούζανε τους λαβωμένους καί πατούσασι στά κορμιά τους. Κατάκαψέ τους Άγιε Χριστέ μέ φωτιά καί πύρι. Ό Παπαχρήστος είχενε φαγωμένους πολλούς κι ενα όφφικιάλο- λαβώθη ξόπετσα.

Ό Δημητράκης Ντερεβάκος λαβώθη. Τόν έφέραμε κουβαλητά μέ τό Γιώργη Θωμιάκο· δέ βάσταξε, ξεψύχησε όχτές· μούγκριζε από τά κοψίματα·· τόν έθάψαμε. Είχε βολίμια δύο στή κιουλιά καί τό ‘να έπιασε μπόχα. Του ‘βαλε ό καλόγερας φασκιά- μαζεύτηνα χαημός σκουλίκια, δέ σώθη, έκάηνα τά σωτικά του. Μ’ άφησε μία μπιστόλα, δύο άσημοπάτρονα κ’ ενα χατζάρι τούρκικο νάν τά δώκω στό(ρφανό) του γιά νάν τονέ δικιώση. Ό Δημητράκης Καπετανάκος βάρεσε, βαρέθη βερέμικα, έφαγε Τουρκόπαπα, βαρέθη άπό γύφτο Όβραο. Ό πρίντζιπας μέχρις τελευταία ώρμήνευε, απέ έγινε άοικος, λέει ό Καλόγερας πάει στό Μόσκοβι, ένας λαβωμένος τοΰ όρδίου λέει πάει στή Φράντζα. Οί Μόσκοβοι εναι κερατάδες, ξέκαρδοι, αντίχριστοι καί θά πληρώσουνε τές ζευγαρωτές ατιμίες τους. Αυτά αδελφέ καί άμποτες βολευτούνε οί λαβωμένοι, ερχόμαστε. Ταύτα μένω. Τή φαμελιά σας προσκυνώ. Της εύγενίας σου δούλος Τζαννέτος Κυβελάκος. Από «Αγιον Γεώργιον Ιουλίου 2, 1821». »

Σημαίες στις παραδουνάβιες περιοχές

Η επιστολή είναι στα μανιάτικα…. Τα ονόματά που καταγράφονται είναι

Καπετάν Γιωργάκης , ο Γιώργος Γρηγοράκης

Δημητράκης Ντερεβάκος, ο Δημήτρης Δριβάκος

Θωμιάκος, ο Θωμάκος

Τζαννέτος Κυβελάκος, ο Τζαννέτος Κυβέλος (καπετάνιος)