Το Ανάγλυφο Του Ηρακλή Στο Κουλούμι

Το Ανάγλυφο του Ηρακλή στο Κουλούμι ( 1906 )

Στα «Κάστρα της Μαϊνης» (υποσημ σελ. 353), σε αναφορά σε μνημεία στην περιοχή γύρω από το Μέζαπο, παρατηρούνταν τα ακόλουθα:

«… στην περιοχή αφθονούν οι υπόγειες κοιλότητες-σπηλιές, πολλές από τις οποίες είναι μεγάλες σε διαστάσεις με άγνωστο μήκος και ανεξερεύνητες. Από την άλλη μεριά η γεωλογία του υπεδάφους (συνδυαζόμενη με το σεισμογενές της περιοχής ), ευνοεί τις καθιζήσεις, γεγονός που δεικνύεται από τις πολυάριθμες επιφανειακές τρύπες στο έδαφος διαμέτρου από 10 έως 100 μέτρων, γνωστές σαν «μερδιπούς».

Είναι αυτές οι καθιζήσεις που θα πρέπει να εκλαμβάνονταν από τους αρχαίους κατοίκους της περιοχής σαν κάθοδοι στον Αδη.

Ένδειξη αυτού είναι και η λατρεία του Ηρακλέους στον τόπο, η οποία πιστοποιείται από το ανάγλυφο με τη μορφή του ημίθεου, το γλυμένο σε υπερμεγέθη ριζωμένο στο έδαφος βράχο, 200 μέτρα βορειοανατολικά από το χείλος του μερδιπού «Βαθειά Μουζή», κάτω από το χωριό Κουτρέλα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια από το Μέζαπο«.

Το ανάγλυφο το 1989 ( η φθορά είναι μεγάλη )

Πηγή: psfkatsafados.gr

Advertisements