Έγγραφα Του Πετρόμπεη Ως Προέδρου Του Εκτελεστικού (1823)

Τα παρακάτω έγγραφα του 1823 έχουν ιδιαίτερη αξία όχι τόσο από άποψη σοβαρών γεγονότων όσο από άποψη σύστασης και οργάνωσης του κράτους. Μέσα σε μια εμπόλεμη κατάσταση ο ελληνισμός προσπαθεί να δημιουργήσει κράτος ανάλογων υπηρεσιών και οργάνωσης με του εξωτερικού.

Στο πρώτο έγγραφο ο πρόεδρος του εκτελεστικού Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης διατάσει τον Γενικό Φροντιστή (ταμεία) Ρήγα Παλαμήδη να αποδώσει στον Ιατρό Χοϊδά αμοιβή για τις υπηρεσίες του.

Στο δεύτερο έγγραφο διατάζει να δώσει ο φροντιστής στον φέροντα την επιστολή εξήντα οκάδες κριθάρι για τις ανάγκες του αγώνα. Να σημειωθεί πως έδρα του Φροντιστή ήταν η Σαλαμίνα καθώς ο πληθυσμός ήταν αμιγώς Ελληνικός και όχι Τούρκικος.

Κάτω από το δεύτερο έγγραφο ο Ρήγας Παλαμήδης δίνει εντολή στον κυρ- Νικόλα να εκτελέσει την διαταγή. Τα έγγραφα προέρχονται από τα Γ.Α.Κ φάκελος 005 Υπουργείο Πολέμου.

Ο Διορισμός Του Κυριάκου Μόραλη Ως Επαρχου Σάμου

 

Στο παραπάνω έγγραφο έχουμε τον διορισμό του Κυριάκου Μόραλη ως έπαρχου Σάμου με τις ευλογίες της κεντρικής εξουσίας. Ο Κυριάκος Μόραλης αν και μη Σάμιος αναδείχθηκε σε ανώτατος άρχων της νήσου και εν τέλει δημιούργησε πλήθος προβλημάτων που οδήγησε σε καταγγελία σε βάρος του. Αυτό που είναι όμως εντυπωσιακό είναι ο τεκτονικός όρος αδελφοί στον διορισμό του άνωθεν των υπογραφών…… Με σειρά υπογράφουν

Α. Υψηλάντης
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Γρηγόριος Δικαίος Φλέσσας
Αρχιμανδρίτης.